دستگیری جلاد داعشی ها - شبکه‌ما

یکی از قاتلان که در قتل عام که منجر به مرگ بیش از ۲۵۰۰ عراقی بوده او اکنون در چنگ ارتش عراق است.

دستگیری جلاد داعشی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از قاتلان که در قتل عام که منجر به مرگ بیش از ۲۵۰۰ عراقی بوده او اکنون در چنگ ارتش عراق است.