تسلیت سالگرد پدر - شبکه‌ما

پیام عرض تسلیت سالگرد رسمی یک سال است که شما … عزیزتان را از دست داده‌اید.

تسلیت سالگرد پدر

توضیحات:

پیام عرض تسلیت سالگرد رسمی

یک سال است که شما … عزیزتان را از دست داده‌اید. وقتی ما عزیزی را در این دنیا از دست می‌دهیم، فرشته‌ای در بهشت نصیبمان می‌شود که همیشه مراقب ماست. آرام خاطر باشید در اینکه فرشته‌ای دارید که اکنون برشما نظاره گرست. سالگرد درگذشت … را تسلیت عرض می‌کنم.