اهنک مرگ - شبکه‌ما

جناب آقای…/ سرکار خانم… برادر بزرگوار شما را متصف به صفات اخلاقی و انسانی می‌شناختیم و اکنون خبر فوت وی ما را اندوهگین بنا و ساخته...

اهنک مرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

جناب آقای…/ سرکار خانم…
برادر بزرگوار شما را متصف به صفات اخلاقی و انسانی می‌شناختیم و اکنون خبر فوت وی ما را اندوهگین بنا و ساخته است. درگذشت برادر ارجمندتان را به شما، والدینتان، همسر و فرزندان وی تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه و بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.
از جانب…(فوج)