عطار - شبکه‌ما

حقیقت با یزید آن پیر عشاق که بیشک اوست در جان و جهان طاق زبان بگشاد زیر دار منصور که بد از جان ارادت دار منصور بدو گفت ای...

عطار

دسته بندی ها:
توضیحات:

حقیقت با یزید آن پیر عشاق

که بیشک اوست در جان و جهان طاق

زبان بگشاد زیر دار منصور

که بد از جان ارادت دار منصور

بدو گفت ای جهان و جان معنی

که هستی بیشکی قربان معنی

عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری  در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او در سال ۵۴۰ هجری برابر با ۱۱۴۶ میلادی در نیشابور زاده شد و در ۶۱۸ هجری به هنگام حملهٔ مغول به قتل رسید.