فرخی سیستانی, با صدای ایرج گرگین - شبکه‌ما

چه باشدار بسلامت نباشد این دل تنگ دلم به عشق تو در سختی و عنا خو کرد چنانکه آینه زنگ خورده اندر زنگ ازین گریستن آنست امید من...

فرخی سیستانی, با صدای ایرج گرگین

دسته بندی ها:
توضیحات:

چه باشدار بسلامت نباشد این دل تنگ

دلم به عشق تو در سختی و عنا خو کرد

چنانکه آینه زنگ خورده اندر زنگ

ازین گریستن آنست امید من که مگر

به اشک من دل تو نرم گردد ای سرهنگ

به آب چشمه نگشت ایچ سنگ نرم و مرا

به آب چشم همی نرم کردباید سنگ

سخن ندانم گفتن همی ز تنگدلی