آموزش ساز پرکاشن - شبکه‌ما

قبل از هر چیز به توضیح مختصری راجع به تاریخچه این ساز می پردازیم.

آموزش ساز پرکاشن

توضیحات:
قبل از هر چیز به توضیح مختصری راجع به تاریخچه این ساز می پردازیم. ساز کونگاس که امروزه به آن تومبا نیز گفته می شود، از زمان های خیلی قدیم در کشور ترنیداد و توباکو به وجود آمد و از آن در تمام موسیقی های محلی و غیر محلی استفاده می شد که تا به امروز که در تمام انواع موسیقی ها این ساز را می بینیم. ساختمان ساز این ساز از بخش های مختلفی تشکیل شده است: 1. بدنه ساز 2. طوق دور دهانه 3. پوست 4. قسمت تنظیم و کوک ساز 5. قسمت دهانه و خروجی پوست ساز از جنس های مختلفی است، مانند پوست گاو، آهو و سایر حیوان ها. البته امروزه اکثر سازها با پوست های مصنوعی ساخته می شود.