ورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتن در بارداری - شبکه‌ما

ایستادن و درست راه رفتن در بارداری برای ایستادن صحیح و پیشگیری از آسیب به کمر و ستون فقرات در طول بارداری نکات بسیار مهمی...

ورزش در بارداری: ایستادن و درست راه رفتن در بارداری

دسته بندی ها:
توضیحات:

ایستادن و درست راه رفتن در بارداری

برای ایستادن صحیح و پیشگیری از آسیب به کمر و ستون فقرات در طول بارداری نکات بسیار مهمی وجود دارد که در این ویدیو، خانم نیلوفر قاسمی، کارشناس ارشد مامایی و مدیر مرکز مشاوره و مامایی نوگل، در مورد نحوهٔ درست ایستادن و راه رفتن طی بارداری برای شما صحبت خواهد کرد و سپس یک مادر باردار عزیز نحوهٔ درست راه رفتن و ایستادن و پیشگیری از واریس در دوران بارداری را برای شما اجرا خواهد کرد.