انجام حرکت اسکات برای آمادگی زایمان - شبکه‌ما

یکی از حرکت‌های بسیار مناسب برای آمادگی زایمان، حرکت اسکات است که در این ویدیو، خانم نیلوفر قاسمی، کارشناس ارشد مامایی و مدیر مرکز مشاوره...

انجام حرکت اسکات برای آمادگی زایمان

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از حرکت‌های بسیار مناسب برای آمادگی زایمان، حرکت اسکات است که در این ویدیو، خانم نیلوفر قاسمی، کارشناس ارشد مامایی و مدیر مرکز مشاوره و مامایی نوگل، در مورد این حرکت و چگونگی انجام آن برای شما صحبت خواهد کرد. برای آشنایی بیشتر شما عزیران یک مادر عزیز چند بار حرکت اسکات را برای شما اجرا خواهد کرد.