دستگاه یخ پرداز - شبکه‌ما

دستگاه یخ پرداز یا Ice Resurfacers که برای تمیز نگه داشتن سطح یخ سالن پاتیناز استفاده میشود.

دستگاه یخ پرداز

دسته بندی ها:
توضیحات:

دستگاه یخ پرداز یا Ice Resurfacers که برای تمیز نگه داشتن سطح یخ سالن پاتیناز استفاده میشود. برای اولین بار توسط پدیده به ایران وارد شد. لازم به ذکر است که به علت نبود تعرفه واردات برای این دستگاه عجیب! و تازه وارد تعرفه خودرو سواری برای ان محاسبه شد(۸۰%) ((لذا ما ان را خودروی سواری عجیب مینامیم)