آموزش فارسی تار - شبکه‌ما

ساز تار یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین ساز های ایران است که نمونه هایی از این ساز در آذربایجان و ترکیه وجود دارد...

آموزش فارسی تار

توضیحات:
ساز تار یکی از قدیمی ترین و اصلی ترین ساز های ایران است که نمونه هایی از این ساز در آذربایجان و ترکیه وجود دارد که کمی با ساز ایرانی تفاوت دارد و شکل کاسه و لهجه نوازندگی آن متفاوت است. این ساز از قسمت های مختلفی تشکیل شده است: 1. کاسه: این قسمت از دو قسمت دیگر تشکیل می شود یعنی دهانه ناقاره و خود ناقاره و دهانه کاسه 2. دسته ساز: بر روی دسته ساز پره ها قرار دارند و انگشت گذاری انجام می شود. 3. پنجه: این قسمت در انتهای ساز قرار دارد که گوشی ها را شامل می شود.