Kata- Shotokan- Nijushiho - شبکه‌ما

Kata- Shotokan- Nijushiho کاتای نیجوشیهو از سبک شوتوکان اجرا از استاد کانازاوا

Kata- Shotokan- Nijushiho

دسته بندی ها:
توضیحات:
Kata- Shotokan- Nijushiho کاتای نیجوشیهو از سبک شوتوکان اجرا از استاد کانازاوا