آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 1 - شبکه‌ما

در ابن سری از آموزش ها به شما لغات پایه ای زبان انگلیسی را آموزش می دهیم که به شما در ملاقات های روزمره کمک...

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 1

دسته بندی ها:
توضیحات:
در ابن سری از آموزش ها به شما لغات پایه ای زبان انگلیسی را آموزش می دهیم که به شما در ملاقات های روزمره کمک می کنند. Hello: سلام Hi: سلام Good Morning: صبح به خیر Good Evening: عصر به خیر Welcome: خوش آمدید Nice to see you: خوشحالم شما را می بینم How are you: حال شما چطور است؟ I'm fine, thanks: من خوبم، ممنون And you: حال شما؟ Good: خوب است Thank you very much: از شما بسیار سپاسگزارم You're welcome: خواهش می کنم What's new: چه خبر تازه؟ Nothing much: چیزی نیست