مستند داستان آفرینش (بشرهای نخستین) قسمت هشتم - شبکه‌ما

این قسمت از مستند بیشتر به پیدایش پستانداران و انسان واره های اولیه و انقراض آنها و آفرینش انسان می پردازد.

مستند داستان آفرینش (بشرهای نخستین) قسمت هشتم

دسته بندی ها:
توضیحات:

این قسمت از مستند بیشتر به پیدایش پستانداران و انسان واره های اولیه و انقراض آنها و آفرینش انسان می پردازد.