سم خارجی برای دفع سریع ساس - شبکه‌ما

سم بد باگ کیلر یک سم غیر دافع ساس هاست.

سم خارجی برای دفع سریع ساس

دسته بندی ها:
توضیحات:

سم بد باگ کیلر یک سم غیر دافع ساس هاست. به این معنی که این آفات آزار دهنده و مزاحم قادر به چشیدن ، بوئیدن، حس و یا  لمس این سم نبوده و لذا قادر به فرار از آن، قبل از اثر گذاری نخواهند بود. سم بدباگ کیلر دارای اثرگذاری فوق العاده و ماندگاری طولانی مدت می باشد. این سم را می توانید در محیط داخلی خانه ها، سوراخ ها، شکاف ها، ترک ها و سایر مکان های مورد نظر به کارببرید. این سم از بهترین سموم شناخته شده برای مقابله با ساس می باشد.

تماس: 09145562020 – 04432251817

www.ariasam.com