آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 3 - شبکه‌ما

Did you bring your textbook: آیا دفترت را آوردی؟ The lesson begins on this page: این درس از این صفحه شروع می شود You can...

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 3

دسته بندی ها:
توضیحات:
Did you bring your textbook: آیا دفترت را آوردی؟ The lesson begins on this page: این درس از این صفحه شروع می شود You can charge your laptop over there: شما می توانید لپ تاپتان را آن جا شارژ کنید May I borrow a pen: می تونم خودکارت را قرض بگیرم؟ Here are some paper for the printer: این هم از کاغذ برای پرینتر Can you please write a summary of the article: آیا ممکنه یک مختصری از مقاله را بنویسید The presentation starts at 9 o'click: نمایش ساعت 9 شروع می شود

 • علی سپاهی
  علی سپاهی |

  سلام خیلی عالی این شماره 09159608321

 • علی سپاهی
  علی سپاهی |

  عالی

 • علی سپاهی
  علی سپاهی |

  fdgfdgfdgfdg

 • علی سپاهی
  علی سپاهی |

  uhgd