متلک دنباله دار اکبر عبدی به مسعود فراستی در برنامه عبدی شو - شبکه‌ما

برنامه "عبدی شو" شهریور 1397 قسمت اول متلک اکبر عبدی به مسعود فراستی در برنامه خوشا شیراز را در لینک زیر ببینید: HTTPS://WWW.SHABAKEMA.COM/VIDEO/249792    

متلک دنباله دار اکبر عبدی به مسعود فراستی در برنامه عبدی شو

توضیحات:

برنامه "عبدی شو" شهریور 1397

قسمت اول متلک اکبر عبدی به مسعود فراستی در برنامه خوشا شیراز را در لینک زیر ببینید:

https://www.shabakema.com/video/249792