تبلیغی بسیار زیبا و عبرت انگیز - شبکه‌ما

تبلیغی برای راننده ها . تبلیغی زیبا ، منحصر به فرد ، تکنیکی  ، خلاقانه  و در عین حال عبرت انگیز برای جلوگیری از حوادث تلخ...

تبلیغی بسیار زیبا و عبرت انگیز

دسته بندی ها:
توضیحات:

تبلیغی برای راننده ها . تبلیغی زیبا ، منحصر به فرد ، تکنیکی  ، خلاقانه  و در عین حال عبرت انگیز برای جلوگیری از حوادث تلخ جاده ای . هر اتفاقی که رقم میزنیم فرصت مکث و نگه داشتن یا برگشتش رو هرگز نخواهیم داشت. زندگی بی مکث جریان داره ، پس حواسمون به پدال فرمانپذیر گازمون باشه.

www.sherangiz.mihanblog.com