سرقت از خانه رئیس جمهور ایران - شبکه‌ما

یکی از مهم ترین شاخص های جامعه برای تعیین سلامتی آن میزان بیکاری است چرا که اگر جامعه ای دارای میزان بیکاری زیادی باشد ،...

سرقت از خانه رئیس جمهور ایران

دسته بندی ها:
توضیحات:

یکی از مهم ترین شاخص های جامعه برای تعیین سلامتی آن میزان بیکاری است چرا که اگر جامعه ای دارای میزان بیکاری زیادی باشد ، افراد از تامین مخارج زندگی خود عاجز اند و برای جبران آن اقدام به سرقت می کنند که می تواند شامل زورگیری ، سرقت مسلحانه و کیف قاپی و دزدی شود.

 در چند سال گذشته و پس از اعمال فشار از سوی کشور های غربی و کاهش ارزش پول ملی بسیاری از ایرانیان بیکار شدند و شرکت هایی که قصد استخدام نیرو را داشتند منصرف شده و سعی در کاهش هزینه ها کردند. این یعنی افزایش نرخ بیکاری و خانه نشین شدن آنان و از آنجایی که مخارج زندگی سرسام آور است برای گذران زندگی وادار به سرقت هایی مثل کیف قاپی یا سرقت تلفن های می شوند.

اخیرا 3 سارق هم به دلایل مالی اقدام به ورود شبانه به منزل علی رجایی (رئیس جمهور شهید ایران) کردند که با وجود دستگاه های امنیتی موزه رجایی این اقدام ناکام و افراد دستگیر شدند.