دستگاه قیطان و پولک دوبل زن اورگان - شبکه‌ما

سفارش یکی از مشتریان مشهدی دارای:۱۲کله و ۹سوزنه https://t.me/goldoziorgan https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery www.goldozi.com تلفن تماس: 09153140037

دستگاه قیطان و پولک دوبل زن اورگان

توضیحات:

سفارش یکی از مشتریان مشهدی
دارای:۱۲کله و ۹سوزنه
https://t.me/goldoziorgan
https://instagram.com/_u/goldozi.com.embroidery
www.goldozi.com

تلفن تماس: 09153140037