ساختار گوش /زیست یازدهم - شبکه‌ما

شما دراین انیمیشن سه بعدی با ساختار گوش بیرونی، گوش میانی و گوش داخلی آشنا می شوید بسیار زیبا،پیشنهاد می کنم ببینید،در یادگیری موثره..

ساختار گوش /زیست یازدهم

دسته بندی ها:
توضیحات:
شما دراین انیمیشن سه بعدی با ساختار گوش بیرونی، گوش میانی و گوش داخلی آشنا می شوید بسیار زیبا،پیشنهاد می کنم ببینید،در یادگیری موثره..