مرگ قهرمان رزمی کار جهان بر اثر ضربات حریف - شبکه‌ما

یک رزمی کار بعد از شرکت در مسابقه ،و ضربات مهلک حریف جان خود را از دست داد

مرگ قهرمان رزمی کار جهان بر اثر ضربات حریف

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک رزمی کار بعد از شرکت در مسابقه ،و ضربات مهلک حریف جان خود را از دست داد