کشور جزیره ای و خارق العاده مالدیو - شبکه‌ما

مالدیو کشوری جزیره ای در اقیانوس هند می باشد که در جنوب غربی هند واقع شده است.

کشور جزیره ای و خارق العاده مالدیو

دسته بندی ها:
توضیحات:

مالدیو کشوری جزیره ای در اقیانوس هند می باشد که در جنوب غربی هند واقع شده است. پایتخت این کشور ماله می باشد و جمعیتی حدود 427000 نفر را در خود گنجانده است. واحد پولی این کشور روفیه مالدیو است و زبان رسمی آنها نیز دیویی می باشد که آمیخته ای از زبان هند و اروپایی می باشد.