شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Numeca Fine Marine,Simulia Xflow CFD - شبکه‌ما

شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها  ANSYS FLUENT, SIEMENS STAR-CCM, NUMECA FINE MARINE,SIMULIA XFLOW CFD پیشرفته ترین ابزارهای شبیه سازی مهندسی طراحی و اصلاح پروانه براي کاهش کاویتاسیون تحلیل...

شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Numeca Fine Marine,Simulia Xflow CFD

توضیحات:

شبیه سازی پایداری دینامیکی شناورها  Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Numeca Fine Marine,Simulia Xflow CFD

پیشرفته ترین ابزارهای شبیه سازی مهندسی

طراحی و اصلاح پروانه براي کاهش کاویتاسیون

تحلیل ضرایب مانور کشتی

بهینه سازی هندسی با استفاده از CFD و المان محدود

بررسی نویز و ارتعاش ناشی از اندرکنش دو طرفه سیال-سازه

تحلیل ها اندر کنش موج های نامنظم بر شناور

شبیه سازی ویک (Wake)

شبیه سازی دقیق اثر موجهای دریا روی سازه های دریایی

تحلیل اکوستیک شناور تحلیل خستگی و آنالیز طول عمر قطعات و کاهش نویز

طراحی سازه های کامپوزیتی: پانل لانه زنبوری، مدل های سه بعدی اتصالات، مناطق شکست

با نرم افزارهای تخصصی شبیه سازی مهندسی:  Abaqus, Numeca Fine Marine, Xflow CFD, Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Actran, Va One, Fe-safe, Ncode

شبیه سازی دقیق اثر موجهای دریا روی سازه های دریایی تحلیل اکوستیک شناور تحلیل خستگی و آنالیز طول عمر قطعات و کاهش نویز طراحی سازه های کامپوزیتی: پانل لانه زنبوری، مدل های سه بعدی اتصالات، مناطق شکست با نرم افزارهای تخصصی شبیه سازی مهندسی: Abaqus, Numeca Fine Marine, Xflow CFD, Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Actran, Va One, Fe-safe, Ncode

ساخت مدل المان محدود از کشتی ها و سازه های دریایی از چالش های بسیار مهم مهندسین دریایی امروز است. گروه سیملب با داشتن تجربه و نیروهای متخصص در این زمینه در سریع ترین و بهینه ترین حالت مدلسازی و شبیه سازی سازه های دریایی را انجام میدهد. استفاده از مصالح کمتر و بهینه کردن فرآیند تولید نظیر جوشکاری و … میتواند تا حدود بسیاری از هزینه های تولید بکاهد.

طراحی مخازن و سازه های دریایی مختلف با بهینه سازی ابعاد و مصالح و طراحی با در نظر گرفتن دو فاکتور توزیع تنش مناسب در سازه و طول عمر خستگی

بهینه سازی ضخامت و اندازه ورقهای فولادی مورد استفاده به عنوان سخت کننده ها در تمام کشتی

کاهش طول جوش و هزینه ساخت از طریق بهینه سازی بدنه سازه

بهبود عملکرد سیستم با بهینه سازی پارامتر ها استاتیکی و هیدرودینامیکی

بهینه سازی لایه های کامپوزیتی و جهت آنها جهت کاربرد در صنایع کشتی سازی و زیردریایی

مدل سازی کامل کشتی ، بدنه، موتور و سیستم کنترل

طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه های کامپوزیتی از جمله پانل های لانه زنبوری ، ورقه ای پیچیده و مدل های سه بعدی از اتصالات و مناطق شکست

شبیه سازی حرارتی و مکانیکی موتور تحت شرایط عملیاتی مختلف.

شبیه سازی اثرات انفجار در زیر آب بر کشتی ها و زیر دریایی ها.

تحلیل سازه های دریایی و بررسی مودهای کمانشی

تحلیل خستگی و آنالیز طول عمر قطعات

تجزیه و تحلیل خطی و غیر خطی استاتیکی و دینامیکی مخازن و سازه های دریایی ، زیر مجموعه ها و قطعات مجزا

کاهش لرزش و سرو صدای ایجاد شده در زیر دریایی زیر آب و کشتی ها

شبیه سازی دقیق اثر موجهای دریا روی سازه های دریایی تحلیل اکوستیک شناور تحلیل خستگی و آنالیز طول عمر قطعات و کاهش نویز طراحی سازه های کامپوزیتی: پانل لانه زنبوری، مدل های سه بعدی اتصالات، مناطق شکست با نرم افزارهای تخصصی شبیه سازی مهندسی: Abaqus, Numeca Fine Marine, Xflow CFD, Ansys Fluent, Siemens Star-ccm, Actran, Va One, Fe-safe, Ncode

 • Determination of ship maneuver coefficients
 • Appendage alignment and Hull form optimization
 • Power calculations as well as ship hull resistance
 • Evaluation of flow around shops, including the essential fully detailed appendages
 • Authentication of all relevant developments in the specialized domains of rudders, thrusters, propellers and shafts employed in our software and knowledge, thus inventing creative final products for the end users
 • Analyzing the exhaust flows and machinery space ventilation
 • Analyzing the current and wind forces on ship as well as in offshore structures
 • Determining the wave loads and deck turbulence calculations
 • Complete simulation of wave loads on a full ship or offshore construction
 • Shipbuilding free surface calculations
 • Exhaust flow simulation
 • Propulsion analysis
 • Fluid and gas flow analysis in equipments
 • Fluid flow visualization, with all kinds of fluid flow details

Consulting Services:

Mechanisms

Rigid and Flexible Body Dynamics and Kinematics

Stress Analysis

Nonlinear, Contact, Plasticity, Creep, Fracture, Fatigue

Design Optimization

DOE Studies, Robust Design, Automated Multidisciplinary Optimization

Dynamics

Vibration, Shock/Impact, Containment, Random Vibration, Rotor Dynamics

Heat Transfer

Steady State and Transient, Linear and Nonlinear, Coupled Thermal/Structural

Fluid Mechanics

CFD, Multiphase Flow, Rotating Machinery, Mixing, Reaction Kinetics, Heat Transfer

Material Modeling

Composites, Ceramics, Concrete Cracking/Crushing, Polymers, Shape Memory Alloys, Constitutive Model Development

Electromagnetic Analysis

Low-Frequency, High Frequency Applications, Motors, Actuators, Relays, Sensors

Multiphysics Analysis

Coupled Field Problems, Electromechanical, Thermomechanical, Thermal-Fluids, Piezoelectrics, Acoustics, Fluid Structure Interaction

Impact and Drop Test Analyses

Multi-Component, Highly Non-Linear Permanent Plastic Deformation, Penetration and Blast Analysis, Manufacturing and Forming Processes

Tel: (1) +989032832332

E-mail: [email protected]

www.esimlab.com

http://esimlab.com/