فیلم فصل ششم ریاضی ششم - شبکه‌ما

در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل ششم ریاضی ششم آموزش داده شده.

فیلم فصل ششم ریاضی ششم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل ششم ریاضی ششم آموزش داده شده.
 مشاهده ادامه آموزش های ریاضی ششم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com