جای نیش مورچه - شبکه‌ما

زمانی که بیشتر وقت خود را در بیرون از منزل صرف می کنید، چه در باغ و چه در جنگل، باید  بتوانید در صورتی که...

جای نیش مورچه

توضیحات:

زمانی که بیشتر وقت خود را در بیرون از منزل صرف می کنید، چه در باغ و چه در جنگل، باید  بتوانید در صورتی که حشره ای شما را نیش زده تشخیص دهید که جای نیش آن مربوط به چه حشره ای است تا بتوانید مطابق با آن درمان را نیز انجام دهید. برای مبارزه با آفات و حشرات با آریا سم تماس بگیرید

09145562020 – 04432251817

www.ariasam.com