نگاهی بر ناانسانی ها - شبکه‌ما

کتاب نا انسانی اثر لیوتار است و توسط انتشارات مولی منتشر شده است .

نگاهی بر ناانسانی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

کتاب نا انسانی اثر لیوتار است و توسط انتشارات مولی منتشر شده است .

 

 برای خرید آنلاین کتاب، مشاهده فهرست آثار نویسنده و کتابهای مرتبط با کتاب ناانسانی کلیک کنید :

 

https://roozahang.com/Product/Book/17075/