دستگاه بسته بندی پاستیل35723006-031 - شبکه‌ما

ماشین سازی مسائلی در سال 1361 فعالیت خود را در زمینه انواع دستگاه های بسته بندی با مدیریت آقای مسائلی آغاز نموده است.

دستگاه بسته بندی پاستیل35723006-031

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماشین سازی مسائلی در سال 1361 فعالیت خود را در زمینه انواع دستگاه های بسته بندی با مدیریت آقای مسائلی آغاز نموده است.

شهرک صنعتی جی- خیابان سوم- فرعی اول- پلاک 25-www.masaelimachine.com