دستگاه بسته بندی شکلات 35723006-031 - شبکه‌ما

ماشین سازی مسائلی تولید کننده انواع دستگاه های بسته بندی از قبیل شکلات و ... فعالیت خود را از سال 1361 آغاز نموده است.

دستگاه بسته بندی شکلات 35723006-031

دسته بندی ها:
توضیحات:

ماشین سازی مسائلی تولید کننده انواع دستگاه های بسته بندی از قبیل شکلات و ... فعالیت خود را از سال 1361 آغاز نموده است.

شهرک صنعتی جی- خیابان سوم- فرعی اول- سمت راست- پلاک25-www.masaelimachine.com