بدل جالب حسن ریوندی-محمدچمنی - شبکه‌ما

بدل حسن ریوندی توسط محمدچمنی این بدل خراسانی هست و بسیار شبیه کمدین حسن ریوندی میباشد که محمد چمنی او را پیدا کرد رزرو اجرا...

بدل جالب حسن ریوندی-محمدچمنی

دسته بندی ها:
توضیحات:
بدل حسن ریوندی توسط محمدچمنی این بدل خراسانی هست و بسیار شبیه کمدین حسن ریوندی میباشد که محمد چمنی او را پیدا کرد رزرو اجرا کنسرت خنده در ایران ۰۹۹۰۶۲۷۱۴۶۴