ساخت جعبه عشق کاغذی زیبا (اوریگامی11) - شبکه‌ما

حتما بارها شده خواسته باشید به کسی هدیه بدهید اما بسته بندی و یا پوشش زیبا و قابل توجهی نیافته اید ..

ساخت جعبه عشق کاغذی زیبا (اوریگامی11)

توضیحات:

حتما بارها شده خواسته باشید به کسی هدیه بدهید اما بسته بندی و یا پوشش زیبا و قابل توجهی نیافته اید ..شما به راحتی می توانید با کمی حوصله و ابتکار ، چند تکه کاغذ و مقوا و چسب ..جعبه های زیبایی به اشکال گوناگون بسازید ..جعبه عشق هدیه جذابی برای معشوق شما خواهد بود ..لذت ببرید