فرصت نیکوکاری 2 - نماهنگ - شبکه‌ما

فرصت نیکوکاری در این فصل سرد ، برای یک خانواده نیازمند در طرقبه لیست کمکهای دریافتی و گزارش روزانه پیشرفت کار: http://bit.

فرصت نیکوکاری 2 - نماهنگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

فرصت نیکوکاری در این فصل سرد ، برای یک خانواده نیازمند در طرقبه
لیست کمکهای دریافتی و گزارش روزانه پیشرفت کار: http://bit.ly/2T3PSGk 
*** کوچکترین کمک های شما هم، بسیار بزرگ است... *** 
{شماره حساب: 0106396744002} 
{شماره کارت: 6037991899658615} 
{شماره شبا: IR410170000000106396744002} 
{بانک ملی ایران - به نام موسسه خیریه حمزه سید الشهدا طرقبه}