دومین فیلم از محل چپ کردن اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران - شبکه‌ما

دومین فیلم از محل چپ کردن اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران که منجر به کشته شدن 8 نفر و مصدومیت 22 نفر شد همچنین...

دومین فیلم از محل چپ کردن اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

دسته بندی ها:
توضیحات:

دومین فیلم از محل چپ کردن اتوبوس در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
که منجر به کشته شدن 8 نفر و مصدومیت 22 نفر شد
همچنین فیلم زیر را هم ببینید:

yon.ir/Qu8eN