5 تا از خطرناکترین نمایش ها در برنامه Britains Got Talent (فوق العاده دیدنی) - شبکه‌ما

5 تا از خطرناکترین نمایش ها در برنامه Britains Got Talent (فوق العاده دیدنی) بریدن اعضای بدن با اره برقی حرکات نمایشی فوق هیجان انگیز در ارتفاع پرتاب...

5 تا از خطرناکترین نمایش ها در برنامه Britains Got Talent (فوق العاده دیدنی)

دسته بندی ها:
توضیحات:

5 تا از خطرناکترین نمایش ها در برنامه Britains Got Talent (فوق العاده دیدنی)

بریدن اعضای بدن با اره برقی
حرکات نمایشی فوق هیجان انگیز در ارتفاع
پرتاب چاقو به سمت دوست با چشم بسته
هنرنمایی در سیرک
زندانی شدن زیر آب
حبس نفس
غرق شدن
کلیپ جذاب و دیدنی
حوادث واقعی
هیجان انگیز
برنامه استعداد یابی