معرفی محصول آموزشی بررسی و بارزسازی دگرسانی‌ها با استفاده از سنجنده ASTER - شبکه‌ما

برای تهیه این محصول آموزشی به سایت www.GIRS.ir مراجعه فرمایید. ارتباط با مدرس دوره آموزشی (آیدی تلگرام): @Miladsekandari ایمیل: Miladsekandari@yahoo.com

معرفی محصول آموزشی بررسی و بارزسازی دگرسانی‌ها با استفاده از سنجنده ASTER

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای تهیه این محصول آموزشی به سایت www.GIRS.ir مراجعه فرمایید.

ارتباط با مدرس دوره آموزشی (آیدی تلگرام): @Miladsekandari

ایمیل: Miladsekandari@yahoo.com