نحوه دریافت شماره پرونده و داوطلبی کنکور سراسری - شبکه‌ما

داوطلبان کنکور سراسری برای تمامی مراحل کنکور یعنی زمان دریافت کارت ورود به جلسه ، زمان اعلام نتایج اولیه ، انتخاب رشته ،اعلام نتایج نهایی...

نحوه دریافت شماره پرونده و داوطلبی کنکور سراسری

توضیحات:

داوطلبان کنکور سراسری برای تمامی مراحل کنکور یعنی زمان دریافت کارت ورود به جلسه ، زمان اعلام نتایج اولیه ، انتخاب رشته ،اعلام نتایج نهایی به اطلاعات ثبت نامی خود یعنی شماره پرونده ، کد پیگیری ثبت نام و شماره داوطلبی نیاز دارند . سازمان سنجش در زمان اعلام نتایج امکان بازیابی شماره پرونده و داوطلبی کنکور سراسری را در سایت خود قرار می دهد . در این صفحه به بررسی ویدیویی نحوه دریافت شماره پرونده و داوطلبی کنکور سراسری پرداخته ایم .

منبع : بررسی ویدیویی بازیابی شماره پرونده و داوطلبی کنکور سراسری