سپتیک تانک - شبکه‌ما

سپتیک تانک در کلمه عام به معنی گند انباری است که شرایط را برای باکتریهای بی هوازی آماده میکند تا بتوانند تمامی جامدات را به...

سپتیک تانک

دسته بندی ها:
توضیحات:

سپتیک تانک در کلمه عام به معنی گند انباری است که شرایط را برای باکتریهای بی هوازی آماده میکند تا بتوانند تمامی جامدات را به مایع تبدیل نموده و جذب آن به چاه جذبی را آسان نماید . در نگاه تخصصی سپتیک تانک دستگاهی است که به تصفیه فاضلاب کمک نموده که پساب خروجی از آن یا به تصفیه خانه مرکزی هدایت  گردد و یا به درون چاه جذبی .

فاضلاب درون سپتیک تانک از چند لایه تشکیل می گردد . جامداتی که سبکتر از آب ( مانند روغن و چربی ها ) به سمت بالا و روی سطح شناور میشوند و یک لایه کف مانند روی سطح شکل میدهند . جامدات سنگین تر از آب در کف سپتیک تانک قرار میگیرند و یک لایه از لجن را در کف سپتیک تانک تشکیل میدهند که در این میان یک لایه میانی باقی می ماند که همان فاضلاب تصفیه شده میباشد

عملکرد مخزن سپتیک تانک بدین گونه صورت میپذیرد که فاضلاب توسط لوله های کار گذاشته شده به درون مخزن سپتیک تانک هدایت میگردند و پس از ورود به مخزن سپتیک تانک به علت کاهش سرعت جریان بخشی از مواد معلق و مواد سنگین آن ته نشین گردیده و بصورت لجن در کف مخزن قرار میگیرد . در مرحله بعد به کمک باکتریهای بی هوازی شروع به تجزیه مواد آلی موجود کرده و لجن فاضلاب را هضم مینماید . سپتیک تانک بطور طبیعی فاضلاب را تصفیه میکند و پساب را برای مدت زمان کافی درون خود نگه میدارد تا زمانی که مایعات و مواد جامد از هم جدا شوند