فلزیاب gpx5000تهران 09102191330 - شبکه‌ما

فلزیاب gpx5000تهران 09102191330  دستگاه ALPHA SX 3500     دستگاه alpha sx 7000     دستگاه ALPHA SX 8000     دستگاه exp6000     دستگاه gpx 4800     دستگاه GPX 5000     دستگاه SONDA MD-5008    ...

فلزیاب gpx5000تهران 09102191330

توضیحات:

فلزیاب gpx5000تهران 09102191330

 دستگاه ALPHA SX 3500
    دستگاه alpha sx 7000
    دستگاه ALPHA SX 8000
    دستگاه exp6000
    دستگاه gpx 4800
    دستگاه GPX 5000
    دستگاه SONDA MD-5008
    دستگاه STORM V.8.0
    دستگاه اسکن POWER UC
    دستگاه انجمن فلزجو