آموزش نواختن درامز (بخش 6 تا 10)سبک راک ریتم JARED FALK - شبکه‌ما

قسمت ششم تا دهم نحوه نواختن دارمز سبک راک توسط جارد فالک ..یکی از مربیان و نوازندگان برتر درامز در دنیا ..

آموزش نواختن درامز (بخش 6 تا 10)سبک راک ریتم JARED FALK

توضیحات:

قسمت ششم تا دهم نحوه نواختن دارمز سبک راک توسط جارد فالک ..یکی از مربیان و نوازندگان برتر درامز در دنیا ..