آموزش نواختن دارمز (بخش16تا20)سبک راک jared falk - شبکه‌ما

آموزش نحوه نواختن درامز توسط یکی از بهترین نوازندگان و مربیان درامز دنیا جارد فالک در سبک راک ..لذت ببرید 

آموزش نواختن دارمز (بخش16تا20)سبک راک jared falk

توضیحات:

آموزش نحوه نواختن درامز توسط یکی از بهترین نوازندگان و مربیان درامز دنیا جارد فالک در سبک راک ..لذت ببرید