دوره آموزش رهبری - بخش 1 - مقدمه - شبکه‌ما

در این درس، شما تلاش خواهید کرد بفهمید به عنوان رهبر، چگونه فردی هستید. نقاط قوت خود را کشف خواهید کرد.

دوره آموزش رهبری - بخش 1 - مقدمه

توضیحات:
در این درس، شما تلاش خواهید کرد بفهمید به عنوان رهبر، چگونه فردی هستید. نقاط قوت خود را کشف خواهید کرد. یاد خواهید گرفت چگونه اهداف خود را تعیین کنید و به ایجاد تغییر بپردازید. از این که این آموزش ها را برای یادگیری چگئنگی درک از خود و توانایی ایجاد تغییر در اجتماع خود به ما پیوسته اید، بسیار خوشحالیم. این آموزش ها زمان مناسبی برای کاوش توانایی های بالقوه تان، فرصت هایتان و چگونگی یادگیری و فهم 20 سال تجربه استاد این آموزش ها در گذشته از طریق کار کردن با رهبران سیاسی آمریکا و در کل جهان توسعه داده خواهد بود و می تواند به شما برای ساختن اجتماعی که به آن می خواهید کمک کند.