زنگ قرآن ۱ - شبکه‌ما

سؤال این هفته : قرآن به رسم الخط حاج فردسی را توصیف کنید .

زنگ قرآن ۱

دسته بندی ها:
توضیحات:

سؤال این هفته : قرآن به رسم الخط حاج فردسی را توصیف کنید .