اثر تکار فیزیوتراپی، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار - شبکه‌ما

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/ تکارتراپی در فیزیوتراپی آرامش سعادت آباد اثرات ویژه ای دارد.

اثر تکار فیزیوتراپی، فیزیوتراپیست صادق زراعتکار

توضیحات:

برای مطالعه بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/

تکارتراپی در فیزیوتراپی آرامش سعادت آباد اثرات ویژه ای دارد. در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار به تشریح نحوه عملکرد و اثرگذاری تکار RF بر مشکلات سیستم اسکلتی عضلانی پرداخته است.