کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت : چیز برگر - شبکه‌ما

چیز برگز از ساندویچهای مورد علاقه خیلی از مردم است ...همین نام عنوان یکی دیگر از قسمتهای سری کارتون های اوگی و سوسکها است ..

کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت : چیز برگر

توضیحات:

چیز برگز از ساندویچهای مورد علاقه خیلی از مردم است ...همین نام عنوان یکی دیگر از قسمتهای سری کارتون های اوگی و سوسکها است ..امیدوارم لذت ببرید