کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت :پیتزا اوگی - شبکه‌ما

اوگی و جک تصمصم گرفته اند برای کسب درآمد پیتزا فروشی تاسیس کنند ..

کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت :پیتزا اوگی

توضیحات:

اوگی و جک تصمصم گرفته اند برای کسب درآمد پیتزا فروشی تاسیس کنند ..اما باز هم طبق معمول سوسکهای مزاحم کار آنها را خراب می کنند و حسابی گند به بار می آورند ..توصیه می کنم ببینید و لذت ببرید