کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت :اوگی روشن می شود ! - شبکه‌ما

ماجراهای اوگی و سوسکها ..چند سالی می شود که شروع شده ..او با دوستان خود همیشه در ارتباط است ..با آنها خوش می گذراند ..

کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت :اوگی روشن می شود !

توضیحات:

ماجراهای اوگی و سوسکها ..چند سالی می شود که شروع شده ..او با دوستان خود همیشه در ارتباط است ..با آنها خوش می گذراند ..بازی می کند..اما این سوسکهای مزاحم همیشه کار خرابی می کنند ..قسمت دیگری از سری ماجراهای اوگی و سوسکها را ببینید و لذت ببرید ...