اجرای زیبای کالیوم اسکات در برنامه بریتانیا تلنت - شبکه‌ما

کالیوم اسکات جوان انگلیسی که با اجرای زیبای خودش در برنامه استعداد یابی بریتانیاچشم همه و حتا داوران را به خود خیره کرد..

اجرای زیبای کالیوم اسکات در برنامه بریتانیا تلنت

توضیحات:

کالیوم اسکات جوان انگلیسی که با اجرای زیبای خودش در برنامه استعداد یابی بریتانیاچشم همه و حتا داوران را به خود خیره کرد..اجرای زیبای او را با هم ببینیم ...محشره ..هیئت داوران به اندازه ای از اجرای او لذت بردند که از فرصت طلایی برای او استفاده کردند ..