کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت :همه چیز تحت کنترل است - شبکه‌ما

اوگی و دوستانش تصور می کنند که همه چیز تحت کنترل آنهاست ..اما خبر ندارند که سوسکهای ناقلا نقشه های زیادی برای خرابکاری دارند ...

کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت :همه چیز تحت کنترل است

توضیحات:

اوگی و دوستانش تصور می کنند که همه چیز تحت کنترل آنهاست ..اما خبر ندارند که سوسکهای ناقلا نقشه های زیادی برای خرابکاری دارند ...قسمت دیگری از سری کارتون های اوگی و سوسکها برای شما دوستان گرامی ...با هم ببینیم و لذت ببریم