کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت :اوگی دوگانه می شود - شبکه‌ما

اوگی باز هم به مشکلی بر می خورد و این بار همزاد او وارد خانه اش می شود و مشکلاتی را برایش به وجود می...

کارتون زیبای اوگی و سوسکها Oggy and the Cockroaches این قسمت :اوگی دوگانه می شود

توضیحات:

اوگی باز هم به مشکلی بر می خورد و این بار همزاد او وارد خانه اش می شود و مشکلاتی را برایش به وجود می آورد ..وطبق معمول این سوسکها هستن که می شوند قوز بالای قوز ..با هم ببینیم و لذت ببریم