آموزش رهبری - بخش 2 - آغاز به کار - قسمت 1 - شبکه‌ما

در این آموزش کتلین شیفِر، متخصص رهبری،به شما می آموزد که چگونه می توان الهام بخش دیگران باشید: در عمل کردن و متعهد بودن.

آموزش رهبری - بخش 2 - آغاز به کار - قسمت 1

توضیحات:
در این آموزش کتلین شیفِر، متخصص رهبری،به شما می آموزد که چگونه می توان الهام بخش دیگران باشید: در عمل کردن و متعهد بودن. شما در حال حاضر با چالش های بسیاری روبرو هستید و درحالیکه ممکن است احساس کنید این چالش ها برای شما منحصر به فرد محسوب می شوند، و در واقع هم هستند. این ها همچنین چالش هایی هستند که رهبران مختلف در طول تاریخ با آن ها مواجه شده اند. هر کسی که نقش رهبری را انتخاب می کند با چالش هایی روبرو خواهد شد. همه ما نگرانی ها و ترس هایمان را داریم، اما مهم ترین چیزی که ما داریم همان امیدی است که ما برای ایجاد تغییر در اجتماع و کشورمان داریم...