حمله کردن تماشاگران به داخل زمین - شبکه‌ما

این مسابقه که به دلیل دشمنی دیرینه این دو تیم در فوتبال یونان از حساسیت زیادی برخوردار است، سابقه خشونت های زیادی بین هواداران دو...

حمله کردن تماشاگران به داخل زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

این مسابقه که به دلیل دشمنی دیرینه این دو تیم در فوتبال یونان از حساسیت زیادی برخوردار است، سابقه خشونت های زیادی بین هواداران دو تیم داشته است.